Åsa Widman Falewicz

Titel: Projektkoordinator och producent Filmbasen och STOCKmotion

Jag är projektkoordinator på Filmbasen och arbetar med att koordinera samarbeten och evenemang. Producerar samtalsklubben DISPLAY och är även producent för STOCKmotion kortfilmsfestival. Tidigare har jag bl.a. arbetat som gästkoordinator på Tempo dokumentärfestival, varit utställningskoordinator på Hemslöjdens jubileumsutställning på Liljevalchs och arbetat som utställningsassistent på Kulturhuset. Jag är utbildad konstvetare och filmcurator och driver även konstprojektet Where Dreams Cross som visar konstfilm på offentliga plaster.
Mejla mig på [email protected]

Filmtips: La Pianiste, Terminator 2, After Lucia, Lost Highway

Utbildningar

Akademi Valand Film, Konstnärligt magisterprogram i film, filmcurator.

Södertörns högskola, Estetikprogrammet

Södertörns högskola, Medieteknik

Stockholms universitet, Konstvetenskap

Kulturama, Filmproduktionslinjen

Kulturama, Filmlinjen

Filmografi

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun