Wildside Films AB

Produktionsbolaget Wildside Films skapades med intentionen att utveckla och producera originalmaterial för både den svenska och den internationella marknaden. Produktionsbolaget är för närvarande aktivt i Sverige och Los Angeles, USA.

Besök www.wildside-films.com för mer info om oss och våra pågående projekt.

Kontakta oss på [email protected]

Utbildningar

Filmografi

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun