Projektstöd

Filmbasen förmedlar stöd till filmare för produktion av kortfilm, dokumentärfilm eller filmer i nya format och tekniker (t.ex. kortserier, VR-filmer, konvergerad media). Filmbasen är en del av Film Stockholm och förmedlar stödet på uppdrag av Region Stockholms kulturnämnd. Stödet kan inte ges till lång spelfilm eller längre dramaproduktion för TV. Kortfilm definieras som en film med en maximal spellängd om 60 minuter. Vi stödjer enbart serier vars sammanlagda speltid inte överstiger 60 min. Stödet kan bestå av professionell coaching, fria lån av teknik och kontanta medel. 

Vi delar ut stöd till filmare bosatta och huvudsakligen verksamma i Stockholms län i form av kontanta medel mellan 5 000 kr och 150 000 kr (över 50 000 kr krävs juridisk person eller enskild firma), lån av teknisk utrustning, samt coachstöd. I kulturnämndens kriterier för stödet är maxbelopp för ett projekt 150 000 kronor, som kan delas ut uppdelat på olika faser i produktionen. Ett beviljat projekt som beviljats mindre belopp kan erhålla större finansiering i senare fas av projektet.

Nästa deadline för Filmbasens projektstöd är den 15 januari 2020.

***

Så söker du Filmbasens projektstöd

Filmbasen införde under hösten 2019 ett nytt system för hantering av projektstöden. Det betyder att den som vill söka Filmbasens projektstöd nu skickar in sin ansökan via en e-tjänsteplattform som vi delar med Region Stockholms kulturförvaltning (som Filmbasen/Film Stockholm är en del av). 

Den sökande skapar som tidigare ett konto och en profilsida på Filmbasen.se, men själva stödet söks genom e-tjänstens formulär. Där behövs ett separat användarkonto. Man behöver inte längre skapa ett projekt på Filmbasen.se.

Riktlinjerna för projektstödet är desamma som tidigare, det är bara sättet att ansöka som har ändrats.

Gör så här om du REDAN HAR ett konto och en profilsida på Filmbasen.se:
1. Gå till vår e-tjänst (https://etjanster.kultur.sll.se/fpa) och klicka på Logga in.
2. Följ instruktionerna för att skapa ett nytt konto eller logga in med ett befintligt (om du sökte stöd under hösten 2019 så bör du redan ha ett konto). 
3. Följ instruktionerna för att skicka in din ansökan. 

Gör så här om du INTE HAR ett konto och en profilsida på Filmbasen.se:
1. Skapa ett användarkonto (http://www.filmbasen.se/user/register) på Filmbasen.se.
2. Från din kontosida skapar du sedan en profil där du presenterar dig som filmare. Använd INTE funktionen "Skapa projekt & sök stöd" på din kontosida på Filmbasen.se.
3. Gå till vår e-tjänst (https://etjanster.kultur.sll.se/fpa) och klicka på Logga in.
4. Klicka på Skapa ett konto och slutför registreringen.
5. Logga in på https://etjanster.kultur.sll.se/fpa med ditt nya konto.
6. Följ instruktionerna för att skicka in din ansökan. 

***

Väntar du på besked om din ansökan som skickades in före deadline den 11 september?
Nu ska alla sökande fått svar. Om du inte har fått ett mejl med besked, kontakta [email protected]

Aktuella deadlines för vårt stöd finner du här.

Har du frågor kring stödet och dess riktlinjer eller tekniska frågor? Läs i första hand sidan med vanliga frågor. Har du ytterligare frågor? Kontakta: [email protected].

***

Om Filmbasens coaching:

Filmbasen erbjuder professionell coaching som ett stöd för att utveckla dig som filmare och dina projekt. Våra coacher är själva verksamma som professionella filmare och filmarbetare och utgör några av de absolut främsta och mest spännande i filmbranschen. Coachstödet är en del av Filmbasens vanliga projektstöd och du söker det när du skickar in din ordinarie ansökan. Du har själv möjlighet att påverka vem du skulle vilja ha som coach och kan skicka med ett förslag, men det är konsulenten som beslutar om stödet och tilldelar dig din eventuella coach.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun