Kontakt

Filmbasen Alby

Besöksadress:
Rotemannavägen 29
145 57 Norsborg

Postadress:
Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Film Stockholm/Filmbasen
Box 38204
100 64 Stockholm

[email protected]

Se under personal för respektive kontaktperson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun