Tidigare workshops & events

Här kommer inom kort att publiceras exempel på tidigare workshops och events som Filmbasen har arrangerat.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun