Drömfångaren

Filmen ”Drömfångaren” handlar om Daniel, 25 år, som försöker leva ett funktionellt liv trots att hans minnen och drömmar hemsöker honom. Genom en hypnosterapi uppdagas hans tragiska historia och vi får följa med på en inre resa genom hans minnen, både tidiga barndomsminnen och senare minnen i livet. I tidig ålder tar hans mamma sitt liv och det är Daniel som hittar henne i sängen. Daniels pappa som under åren har behandlat mamman illa är oförmögen att hantera situationen och Daniel flyttar in hos sina morföräldrar, ett frö till ett förakt mot hans pappa sås.
Daniels hemlösa pappa försöker senare i livet återuppta kontakten och detta påverkar Daniels liv, i synnerlighet
i hans kärleksrelation med Anette. Genom hypnosen, minnen och drömmarna närmar sig Daniel en uppgörelse med sig
själv och sin pappa, men kan han förlåta?

Skrivet av: Ibrahim Faal

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun