Projektstart 2017-09-15

Projektet startades av Jimmy Olsson.

Skrivet av: Jimmy Olsson

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun