Granlunda Gård - Trailer

Granlunda Gård handlar om ett hästcenter med gårdshotell på Åland och deras ägare paret
Dan-Mikael och Caroline med sina två barn Saga och Molly.

Skrivet av: Stefan Granlund

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun