Om Film Stockholm

Filmbasen har funnits sedan 2008 och drivs av Film Stockholm med stöd från Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun.

Film Stockholm är länets regionala resurscenter för film och rörlig bild. På uppdrag av landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet arbetar Film Stockholm med filmpedagogik, visnings- och spridningsfrågor, film och rörlig bild i vården samt genom Filmbasen med att stödja länets filmare för att utveckla den regionala filmproduktionen. Vill du veta mer om Film Stockholms verksamheter hittar du information på filmstockholm.se.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun