Om webbplatsen

Webbplatsen använder cookies för att hålla reda på viss information om ditt besök – en så kallad sessionscookie. Informationen sparas inte permanent och används bara i samband med dina besök på webbplatsen. Du kan undvika att cookies används genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Information om hur dina uppgifter används enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Filmbasen.se registrerar uppgifter som namn, adress, telefonnummer, födelseuppgifter, e-postadress och hemsidesadresser. Dessa uppgifter används endast för att hantera ansökningar om filmprojektstöd samt för att förmedla nyhetsbrev från Filmbasen. Känsliga personuppgifter som födelseuppgifter, telefonnummer och adress är ej synliga för andra filmare ("medlemmar") eller besökare på filmbasen.se, om det inte uttryckligen står angivet att de kommer att vara synliga.

Dock är det så att Filmbasens projektstöd hanteras av Film Stockholm som är en enhet inom Region Stockholms kulturförvaltning. Region Stockholm är en offentlig myndighet, vilket innebär att alla ovanstående uppgifter lyder under offentlighetsprincipen. Detta betyder att alla till Film Stockholm inkomna ansökningar är offentliga. Undantag gäller skyddade uppgifter såsom hemlig adress, tfn o dyl. Har du några skyddade uppgifter, så är du välkommen att meddela oss detta snarast.

Läs mer om hur Region Stockholm behandlar personuppgifter här.

Tillgänglighet

Filmbasen.se är framtagen med hänsyn taget till att det ska gå att ta del av allt innehåll, även med olika typer av funktionsnedsättning. Om du ändå stöter på problem med webbplatsen, hör av dig till oss!

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun