Älska tennis

Lovisa, 15 år, åker till Stockholms finare kvarter för att söka upp sin biologiska mor, Marita. Deras möte blir en återförening så som vi sällan sett den skildrad.

Projektlogg

Projektstart 2018-04-04

Projektet startades av Sofie Nohrstedt.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun