Den nionde konstformen / En film om serier

På 00-talet hände något inom svenska alternativserier som inte skett inom någon annan kultur-form. Seriescenen gick från att vara en helt manlig (och i många fall sexistisk och på andra sätt normativ) värld till att domineras av kvinnliga tecknare. Slutligen var det inte längre fokus på en serietecknarens kön, utan vad hen berättade om, och stereotypa teckningar av kvinnor gick inte längre hem. Och det har varit så i Sverige sedan dess. Vad beror förvandlingen på? Stämmer det ens att “det inte fanns några kvinnliga serietecknare”? Eller är denna historieskrivning ännu en diskriminering? Och vad hände under övergången? Vilka förminskande strategier mötte konstnärerna som ledde den feministiska revolutionen? Är seriekonsten som medium särskilt lämpad för revolutionära berättelser? Och vad blir nästa rörelse inom serievärlden? Tätt förknippat med vilka som tecknar serier är också hur karaktärer i serier avbildas, och vilka berättelser som berättas, så kallad representation och inkludering. Hur har stereotyperna inom seriekonsten förändrats vad gäller kön, etnicitet och klass i takt med att representationen bland serietecknarna har ändrats? Och vad har ännu inte berättats? Vilka historier finns kvar att visa?
I filmen medverkar de som befann sig i seriekonstens epicentrum, och de som nu driver förändringarna framåt.

Projektlogg

Projektstart 2018-01-09

Projektet startades av Mario Adamson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun