ESKIBOI

”Eskiboi” är en uppväxtskildring om en pojke som bor på en ö vid Alaskas kust som håller på att försvinna i havet. Smältande isar, kraftiga stormar och tinande permafrost gör att marken äts upp; bit för bit. Med miljöhotet som fond utspelar sig ett drama om hur en pojke formas till man samtidigt som marken han står på blir allt osäkrare.

Projektlogg

Projektstart 2019-03-27

Projektet startades av Joanna Karlberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun