Marknadsföringen av en film – en bransch i sig själv

Hur marknadsföringen av en film går till är en större och viktigare del av filmbranschens maskineri än vad många inser. En fantastisk film räknas som ett misslyckande om ingen vet om att den finns och en mindre uppseendeväckande film kan bli en succé om förväntningarna inför den har byggts upp på ett effektivt sätt. De senaste åren har utvecklingen för hur man marknadsför en film genomgått en rad förändringar och det kan vara intressant att ta en titt på några av de metoder som faktiskt används för att locka besökare till en ny film.

En kamp på många fronter
Huruvida en film blir en succé eller flopp kan som sagt bära eller brista med marknadsföringen, och det blir i allt större utsträckning en både kreativ och praktisk utmaning att arbeta fram en framgångsrik PR-kampanj. En av de större utmaningarna som uppkommit de senaste åren är de många olika kanalerna som man kan, och ofta förväntas, synas i. Marknadsföringen av en film idag sker verkligen på alla möjliga vis – genom sociala medier, traditionella medier, annonsering på gatan, till och med inom spelbranschen så kan vi se stora mängder utav slots spel med teman baserade på kända filmer. Det gäller helt enkelt att synas i så bred utsträckning som möjligt.

Filmernas PR-team hittar ständigt nya plattformar för att lyfta fram sina filmer och just samarbeten som det ovan nämnda exemplet med spelbranschen blir allt vanligare. De flesta av oss är till exempel bekanta med produktplaceringar i filmer. I de flesta storfilmer kan vi se ett eller annat varumärke som syns lite väl uppenbart i bild och nuförtiden är det inte alls ovanligt att samarbetet går längre än så – att produkten och varumärket som får utrymme i filmen även utnyttjas i motsatt riktning för att marknadsföra filmen.

Ett tydligt exempel är James Bond klocka som tydligt sätts på plats framför ögonen på oss när filmen rullar. Samtidigt som klockan uppmärksammas i filmen så lanseras den just som karaktärens klocka av tillverkaren. Det blir ett ge-och-ta-samarbete där film och produkt hjälper till att marknadsföra varandra.

De traditionella metoderna
Utöver de mer kreativa och annorlunda metoderna så läggs det fortfarande en stor vikt vid traditionell marknadsföring genom exempelvis annonser, trailers, pressträffar, etc. För större Hollywood-produktioner kan hela pressturnér bokas in och skådespelare, regissörer och manusförfattare förväntas dessutom kampanja för diverse galor som kan få deras filmer ännu mer uppmärksammade.

Även de traditionella metoderna har dock genomgått en hel del förändringar. Vanliga intervjuer har exempelvis blivit delvis ersatta av deltaganden i podcasts och dylikt. Vikten av att synas på sociala medier bör inte heller underskattas. I TV-världen är det exempelvis inte alls ovanligt att skådespelare förväntas sitta och live-tweeta i realtid samtidigt som serien de är med i sänds på TV.

Ja, marknadsföringen av filmer är sannerligen en industri i sig själv och parallellt med de klassiska metoderna så dyker det ständigt upp nya sätt att synas. För att betona hur mycket kraft och pengar som faktiskt läggs på marknadsföringen för en film så brukar det lite löst sägas att en marknadsföringsbudget ska vara lika stor som produktionskostnaden för själva filmen. Detta varierar naturligtvis kraftigt beroende på film, men i vissa fall kan marknadsföringen till och med kosta mer än filmens inspelning.

Projektlogg

Projektstart 2020-09-24

Projektet startades av Everette Greyden.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun