Raoul Wallenberg 103 years old hero ...

Stockholm 1944 Raoul är i armén, övar med sitt enhet.
Raoul tar Uppdraget som laddes av Herschel, Lauer, Salen i Juli 1944.
Raoul flyger (genom Berlin) till Budapest.
Wallenberg utfärdar Svenska skyddspass till Ungerska Judar.
Wallenberg medlar med Eichmann att köpa Judar fria. Han medlar med Kemeny, Szalai.
January 1945 Wallenberg kapitulerar till Ryssarna.
Han blev en fånge.
Raoul Wallenberg ville bli en hjälte och blev en hjälte. Han var en 30-årig affärsman, som blev en diplomat. Eftersom han fanns på fel plats vid fel tidpunkt. Han var och var inte en del av hans familj och hans tid. Hans berömda och inflytelserika farbröder ville inte ha honom i sin bank, av flera skäl. För världen, humanismen var Han motsatsen, var Han exakt på rätt tid på rätt plats, många människor överlevde Förintelsen tack vare honom; men han återvände aldrig hem.

Projektlogg

http://www.imdb.com/title/tt4741454/?ref_=nm_flmg_dr_1

IMDb info on movie Raoul Wallenberg 103 agent or hero? by Malga Kubiak
http://www.imdb.com/title/tt4741454/?ref_=nm_flmg_dr_1

https://www.facebook.com/events/2060893887469344/

Facebook page Raoul Wallenberg (movie) 103 hero or agent? by Malga Kubiak
https://www.facebook.com/events/2060893887469344/

Projektstart 2016-03-18

Projektet startades av malga kubiak.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun