Skammens möjlighet

Skammens möjlighet

Det var när jag bestämde mig för att lösa ett relationsproblem som jag först kom i kontakt med Maj-Briht bergström Walan. Då var hon över 80 år men arbetade fortfarande varje dag, utom söndagar, på sin mottagning på Svenska Sexualforskningsinstitutet i centrala Stockholm.

Jag visste inte så mycket om henne då, men mötet blir betydelsefullt. Snart inser jag att det var hon som svarade upp på min nyfikenhet runt sex redan som liten, med sina spalter i Mitt livs novell och Kamratposten. Sedan 50-talet har hon varit en nyckelperson för de öppna samtalen om sex i Sverige, ofta under hot, hat och trakasserier. Hon har för allmän sexualundervisning i skolorna, medverkat i böcker, TV, tidningar och 70-talets klassiska sexualupplysningsfilmer.

Men hon, som jobbar dagligen med att svarar på andra människors mest intima frågor: Vad driver henne? Och hur har hon själv haft det?

En personlig film om mötet med med Maj-Briht som speglar ett samhälle i utveckling på sexualitetens område och utmanar konventionella föreställningar om sex och kärlek.

Projektlogg

Projektstart 2017-04-20

Projektet startades av Paula Gustafsson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun