Skräpytan

”Skräpytan” är ett nedslag i en verklighet fjärran från livet i storstäderna, i några unga värmlänningars vardag. Vad innebär livet på landsbygden för dem? Vad är deras passion? Detta samtidsdokument ger en bild av livet på landet genom en inblick i några unga vuxnas liv och deras livsval. En film som också kan ses som ett politiskt, icke ideologiskt, inlägg i debatten om storstad och landsbygd.

En samproduktion med SVT, stöd från bl.a. SFI. Premiär 2020.

Projektlogg

Projektstart 2018-12-11

Projektet startades av Daniel Milton.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun