Unchained at Last (WT)

UNCHAINED

Projektlogg

Projektstart 2018-09-12

Projektet startades av Zara Arrehed.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun