Teknik

Ett av Filmbasens viktigaste sätt att stödja filmare är att låna ut teknik, kameror, ljud, ljus och redigeringsutrustning. Under menyn Teknik kan du läsa vad det finns för tillgänglig teknik i ditt län samt hur du får tillgång till den. 

Under 2019-2020 kommer teknikparken att uppgraderas med ny utrustning. 

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun