Transit Kulturinkubator: Stöd till nya filmföretag

Filmbasen/Film Stockholm är samarbetspartner med Transit Kulturinkubator vars uppdrag är att bidra till bättre förutsättningar för kreatörer och kulturutövare att utveckla sina verksamheter. Transit Kulturinkubator hjälper nyföretagare inom film, musik, konst, design och scenkonst genom coachning, affärsrådgivning och kompetensutvecklande aktiviteter. Dessutom erbjuds företagen en kontorsplats under inkubatorsperioden. Transits lokaler finns på Telefonplan, i Konstfacksbyggnaden.

Det här erbjuder Transit Kulturinkubator

Du som är kultur- och kreatörsföretagare/utövare inom konst, film, musik, design, konsthantverk och scenkonst kan ansöka om en plats på Transits kulturinkubator som ligger i det kreativa klustret på Telefonplan.

Som antaget företag i inkubatorn har du din kontorsplats tillsammans med ett gäng andra kultur- och kreatörsföretagare. Du får regelbunden coachning och rådgivning, både individuellt och i grupp. Och framför allt kan du dagligen utbyta erfarenheter, kontakter, idéer, tips och råd med de andra kreatörerna på Transit och resten av Telefonplan. Till detta har du även tillgång till ett kontaktnät med ämnesspecialister och branschexperter. 

Våra metoder

Våra coachning- och rådgivningsmetoder syftar till att du själv, med vårt stöd, ska utveckla och lansera din idé och verksamhet. Tillsammans tar vi utgångspunkt i din kompetens, erfarenhet, drivkraft och incitament. Detta kommer att utgöra grunden i uppbyggnaden och utvecklingen av din verksamhet och dig som kreatörsföretagare.

Under coachningträffarna ställer coachen relevanta frågor, belyser olika aspekter och möjligheter och ger ett och annat råd. Om du har specifika frågor eller utmaningar som kräver specialistkunskap, har vi kontakter till t. ex. jurister, revisorer, ekonomer och branschexperter.

För att söka som filmföretagare, mailar du ansökan till Filmbasens projektledare Anne-Marie Söhrman Fermelin [email protected]. Läs här vad ansökan ska innehålla.

Transit Kulturinkubator är en ideell förening med kulturbidrag från Stockholms Läns Landsting och drivs tillsammans med Filmbasen (film), SITE (scenkonst), [email protected] (musik). Syftet med kulturinkubatorsnätverket är att utveckla och långsiktigt etablera stöd till både befintliga och blivande kreatörs- och kulturföretagare i Stockholms län.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun